Časté chyby kupujících při převodu nemovitosti

Úspěšné završení prodeje domu či bytu převodem nemovitého majetku je stvrzeno zápisem do katastru nemovitostí. Právoplatným majitelem se stáváte až ve chvíli, kdy se vaše jméno zobrazí v katastru s vlastnickým právem k předmětné nemovitosti.

Faktický zápis je vyústěním souboru řady úředních, až byrokratických, kroků, které na sebe vzájemně navazují a na dodržení jejich správnosti je nutné dohlédnout. Od samotné smlouvy až po poukázání dohodnuté kupní částky prodávajícímu. Jak bez komplikací převést nemovitost do svého vlastnictví?

Kvalitní neprůstřelná kupní smlouva je nutnost

Kupní smlouva je základním právním podkladem při nákupu nemovitosti. Hodnota transakce při nákupu domu či bytu je obvykle velká, a tak je dobré svěřit sestavení smlouvy zkušenému advokátovi. Spoléhat čistě na internetové vzory smluv je značně riskantní – mohou obsahovat chyby a vycházet z již neplatné legislativy.

Co vše musí být v kupní smlouvě uvedeno?

  • přesné vymezení smluvních stran,
  • precizní (a úplný) popis prodávané nemovitosti,
  • prohlášení obou zúčastněných stran o svobodné vůli,
  • podmínky prodeje,
  • okolnosti převodu nemovitosti a převodu kupní částky.

Pohlídejte podání vkladu do katastru

Samotný převod nemovitosti začíná až podáním samotného návrhu na vklad do katastru nemovitostí, nikoli už podpisem kupním smlouvy. Je dobrým zvykem, že prodávající a kupující podají návrh na vklad na katastrálním úřadě společně.

Překážkou pro převod může být i drobná chyba ve vyplněném formuláři. Kromě popisu převáděné jednotky, domu či bytu je významnou součástí i žádost o převedení vlastnického práva k prodávané věci ze současného na budoucího majitele.

Řízení o vkladu do katastru může trvat

Je důležité pro katastrální úřad správně připravit návrh na vklad. K žádosti musí být připojena vkladová listina – dobře sestavená kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy.

V momentě předložení návrhu na vklad je záznam u nemovitosti v katastru zaplombován a je zahájeno vkladové řízení. Během této ochranné dvaceti denní lhůty nedochází k žádným změnám v katastru. Samotné řízení může trvat několik dní až několik měsíců, obvykle je však zdárně ukončeno do 30 dní. Původní majitel je o výsledku vkladového řízení informován nejčastěji formou SMS zprávy. Pokud vše proběhlo úspěšně, tak jsou práva nového vlastníka uznána zpětně ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Úschova peněz

Ideálním způsobem, jak ochránit kupní prostředky je využití finanční úschovy u advokáta. Advokát finance podrží do doby, než je převáděná nemovitost přepsána v katastru a tím byt či dům převeden na nového majitele. Tato zpoplatněná služba zaručuje, že jsou finanční prostředky poukázány prodávajícímu teprve až ve chvíli, kdy je katastrálním úřadem stvrzen nový majitel.

Daňové přiznání

Po dokončení převodu nemovitosti podejte co nejdříve daňové přiznání k nemovitým věcem. Přiznání se podává k finančnímu úřadu v místě, kde se daní nemovitost nachází a to do tří měsíců od chvíle, kdy jste katastrem vyrozuměni o nově nabytém vlastnickém právu k předmětné nemovitosti.

Předložené přiznání slouží jako podklad k výpočtu daně z nabytí nemovité věci (4 % z kupní ceny) a také ke stanovení daně z nemovitosti.

Nebojte se makléřů

Realitní makléři mívají pověst nespolehlivých odborníků. Dokážeme vám, že tyto obavy u nás neplatí a jsou zbytečné.

Nabízíme vám bezplatnou konzultaci a pomoc s nákupem vysněné nemovitosti. Kontaktujte nás ještě dnes!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů